Proces begeleiding

Proces begeleiding sluit nauw aan bij Switch management maar spitst zich toe op het begeleiden van het proces van verandering. Verandering is een ruim begrip, dat kan een verhuis zijn, een overname of overgenomen worden, een nieuwe directie, uitbreiding of inkrimping van het team, ... Eender welke verandering wordt door teamleden anders ervaren.

Wij staan het bedrijf bij in het begeleiden van het proces van verandering zo dat deze door iedereen gedragen wordt.

Onze taak ligt erin het proces van 'een idee' over uitgewerkte visie tot geïmplementeerde processen of systemen te begeleiden waarin iedereen zijn taak kent en tevreden aan de slag gaat of blijft.

Naderhand volgt een evaluatie van het proces waarin de positieve invloed van de wijzigingen worden toegelicht.