Leiding geven

Van een leidinggevende wordt verwacht alles altijd onder controle te houden, ...

Een leidinggevende moet delegeren, coachen, motiveren, feedback geven, samenwerken, omgaan met weerstand, rapporteren, beslissen, ...

We bieden in een meerdaags traject leidinggevenden de kans om te werken aan een authentieke, door waarden gedreven, leiderschapsstijl.

Vanuit zelfavaluatie, -analyse werken we aan verschillende aspecten van het leiding geven. Communiceren, time management, omgaan met weerstand, ...

We werken heel concreet met voorbeelden uit de eigen praktijk en met de groepsdynamiek die de deelnemers zelf vormen.