Als het goed gaat, groeit elke organisatie.  Groei brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.
Als het niet goed gaat moeten we niet vertellen dat er uitdagingen zijn.

Reorganisaties, Overnames, Nieuw samengestelde teams, ...
Nieuwe uitdagingen, nieuwe manieren van leiding geven, andere maatschappelijke verwachtingen, ...

Nieuwe personeelsleden worden aangeworven en moeten zich in een al bestaand team of al bestaande organisatie inwerken. Andere personeelsleden verlaten het team. Dit heeft hoe dan ook een invloed op de groepsdynamiek. Sommige personeelsleden voelen zich bedreigd, anderen zien opportuniteiten, ...

Extra personeelsleden brengen extra verantwoordelijkheden mee. Er wordt naar 'postjes' gekeken. Ook dit kan spanningen met zich mee brengen. Voelt iemand zich gepasseerd of voelt hij zich helemaal niet geroepen? Wordt het iemand intern of extern? Het leidt af van het doel van de organisatie. Het leidt af van de juiste persoon op de juiste plaats.

We willen meewerken aan nieuwe organisatiestructuren die werken op basis van samenwerking en verantwoordelijkheid. De maatschappij is te complex geworden om alles te weten of te kunnen. Elke organisatie is een mini-maatschappij, met een eigen cultuur en een eigen structuur. Een goede organisatie is tegenwoordig een organisatie die gebaseerd is op vertrouwen en samenwerking. Elke medewerker heeft zijn plaats in de organisatie en neemt zijn verantwoordelijkheid.