Act(ing) coaching

Het leven is niet altijd even plezant. We zijn niet altijd in de stemming om plezant te zijn. Er zijn positieve en negatieve gebeurtenissen in een mensenleven die een impact hebben op je mens-zijn. 

Daarenboven is naar het schijnt slechts 20% van onze gedachten positief. Dat wil zeggen dat we 80% van onze tijd spenderen aan negatieve gedachten. Enkele voorbeelden van ideeën die kunnen voorbijflitsen, om het begrip negatieve gedachten en gevoelens te verduidelijken. "ik ga weer in de file staan", "ze zullen wel weer te laat zijn", "het gaat regenen", "mijn haar is waarschijnlijk weer vettig", "die zondagsrijder was beter thuis gebleven", "het gras staat te lang"...

Ik heb een rugzak. Ik ben mijn rugzak niet.

Wil je een droom waarmaken? Wil je volop in het leven stappen?

A: Accepteer
Niet alles verloopt volgens een sprookje. Hoe meer werkervaring je opdoet, hoe meer je samen met mensen werkt, hoe meer je beseft dat niet alles gaat zoals je het wenst. Of hoe ouder je wordt, hoe meer je de onvermijdelijke pijn van het leven tegen komt. We willen geen negatieve gedachten hebben of ons gefrustreerd voelen. We doen verschillende pogingen om deze gedachten/gevoelens onder controle te houden. We zijn verslaafd aan controle. Dat heeft ook zijn voordelen. Zonder onze drang naar controle zouden we niet staan waar we nu staan. Het geeft ons als westerse mens soms de illusie dat we alles kunnen controleren of zouden moeten kunnen controleren. Dat belemmert ons om ten volle te leven. Je kan verschillende vaardigheden en technieken leren om deze gedachten/gevoelens te accepteren zodat ze je niet meer verhinderen om bewust te kiezen voor waardevolle actie.

C: Choose
Kies wat je belangrijk vindt. Je kan leren om (oude) oplossingen los te laten en je richten op de belangrijke waarde die eronder zit. Bewust kiezen voor bepaalde waarden en bewust "Commitment" aangaan ten opzichte van die waarden is een sterke motor om je eigen acties te richten.

T: Take ACTion
Je leven verandert pas als je actie onderneemt. Met (soms kleine) dagdagelijkse, gerichte acties (in de richting van je waarden) verander je je leven daadwerkelijk. De grote, dikwijls verlammende acties, brengen meestal geen verandering. (All they do is steel your joy and keep you very busy doing nothing)

Meer info zie ACT ACADEMIE.