Particulieren

Een coach is oprechter dan een vriend, hij wordt er ook voor betaald.
Hij staat niet altijd achter je, hij staat niet altijd voor je, hij staat naast je en daagt je uit om jezelf te ontplooien.

We gaan samen op zoek naar wat voor jou belangrijk is en zoeken naar manieren om dat te bereiken.

Daarvoor gebruiken we graag ACTieve werkvormen en mindfulness technieken.

Bedrijven

1. die een verandering willen doorvoeren die door het personeel gedragen wordt. Niet omdat het moet maar omdat iedereen het nut ervan inziet. Weerstand wegnemen vóór de weerstand zich voordoet. Communicatie en informatie in een traject gieten.

2. die het menselijk kapitaal van de firma de kans wil geven zich te ontplooien. Persoonlijke begeleiding op maat van het personeelslid of het team.

3. die de samenwerking van hun teams willen optimaliseren en zo nog betere prestaties neerzetten.

4. die aan burn-out preventie willen doen. We bieden een traject waarin we ingaan op de kenmerken van burn-out en stress maar ook op zoek gaan naar oplossingen om het werk vol energie te kunnen volhouden.

 

Schoolbesturen

1. die ACT willen integreren in hun scholen. ACT biedt ondersteuning in het aanbieden van WAARDEvol onderwijs. Teams staan samen achter de doelstellingen en visie van de school. We bieden de leerkrachten de kans om de waarden en de hindernissen om deze te bereiken daadwerkelijk te voelen.

2. die aan burn-out preventie willen doen. We bieden een traject dat naast de kenmerken van burn-out en stress ook op zoek gaat naar oplossingen om het werk vol energie te kunnen volhouden.

Openbare besturen

Wij werken samen met WIVO.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen.

WIVO biedt diensten die erop gericht zijn uw medewerkers én uw organisatie sterker te maken:

  • Coaching: individuele ontwikkeling ondersteunen en stimuleren
  • Consulting: uw HRM, strategie en organisatieontwikkeling versterken
  • Opleiding: competenties versterken
  • Selectie: de juiste professionals vinden
  • Teambegeleiding: teams laten werken volgens het beste van hun vermogen

Meer info vindt u op WIVO.