ACT is

  1. 1. het Engelse woord voor iets doen, handelen of acteren.
  2. 2. het acroniem van Acceptatie en Commitment Training of
        Accept, Choose, Take ACTion

IN COMPANY staat voor

  1. 1. in en met bedrijven
  2. 2. werken in 'gezelschap' of samen werken

We willen actief handelen (doen) en werken aan gedragsverandering. We doen dit niet alleen, we doen dit samen met de verschillende partners (dienst HR/deelnemers/...).

ACT vertrekt vanuit de idee dat je al doende je gedrag verandert.

Actie die mindful is. We gaan niet zweverig doen maar we zijn soms de connectie kwijt tussen lichaam en geest. Het is leuk én confronterend om hier bij stil te staan.

Actie die door waarden geleid wordt. Werken zonder dat je 'erachter' staat kan je geen leven lang volhouden. Dit gaat op voor alle beroepen in om het even welke sector. 

We willen in/met bedrijven werken aan een betere en aangenamere werkomgeving. We bouwen allen aan de maatschappij van morgen. Iedereen heeft daar zijn 'waarde' in. Daarin geloven en erachter staan geeft zin aan werken en maakt het minder lastig om op te staan. Samen werken geeft aan iedereen een boost.  

We willen met ACT IN COMPANY een positieve drive geven aan leven en werken. Een mens werkt om te leven, niet andersom. (Gaat je haar nu al rechtstaan bij deze gedachte dan heb je ons zeker nodig!) We willen samen dat werken zo tof én efficiënt mogelijk maken.