Communicatie

Communicatie is onze sterkste troef.

Vergeleken met alle levende wezens op de hele aardbol zijn wij mensen eigenlijk heel zwak. We kunnen niet snel (weg)lopen, we zijn niet onzichtbaar of groot en sterk, we kunnen niet tegen de koude, in het donker zien we zo goed als niets meer, ... Toch werden wij van de oertijd tot nu het meest dominerend.

De redenen hiervoor zijn onze hersenen en de ontwikkeling van taal. Met taal kunnen we abstract nadenken.
Over verleden en toekomst, over relaties, over verwachtingen en wensen, over communicatie, ... 

Als mensen zitten we permanent, met een ongelooflijke snelheid te evalueren, te oordelen en te plannen. Dit behoedt ons voor vele gevaren en zorgt ervoor dat we veel van onze ambities kunnen waarmaken. Maar taal is een tweesnijdend zwaard. Taal maakt flexibiliteit mogelijk en zorgt er ook voor dat we blijven vasthangen in (onbewuste) regels.

Taal is de werkelijkheid niet. Toch doen we voortdurend alsof dat wel zo is. Met taal denken we controle te krijgen over de werkelijkheid.

Wij beschouwen taal -met de gedachten en beelden die we ermee maken- als het sterkste werkinstrument dat we hebben als mens. 

En, ... taal kan verkeerd begrepen worden en een (ernstige) belemmering zijn van een vlotte samenwerking.

In de opleiding 'COMMUNICATIE' kijken we naar de verpakking van de boodschap. We geven een kijk op hoe communicatie ons menselijk handelen beïnvloedt.